sreda, 21. marec 2012

Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete

Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (ŠS EPF UM) je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti.
Študentski svet je organ študentov, preko katerih študenti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, statutom univerze in s Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov avtonomno urejajo svoje delovanje ter zagotavljajo in izvajajo soupravljanje študentov na članici in univerzi.


Ni komentarjev:

Objavite komentar