četrtek, 23. julij 2015

Registracija blagovne znamke v Sloveniji

Prijava za kolektivno znamko mora vsebovati tudi pravilnik o kolektivni znamki. Kot kolektivna znamka se lahko registrira znak, ki je namenjen razlikovanju blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij z ozirom na proizvodni ali geografski izvor, vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti. Prijavitelj oziroma nosilec kolektivne znamke je lahko vsako društvo ali združenje, vključno z zvezo društev ali združenj, ki ima lastnost pravne osebe.

Če se zahteva varstvo zvočnega znaka, grafični prikaz znaka, kot je na primer notni zapis oziroma zvočni zapis na zgoščenki v CD formatu (CD-DA) ali kot MP3 datoteko; dolžina predvajanja naj bo omejena na največ 1 minuto; velikost MP3 datoteke naj bo omejena na 1 MB, izbor bitne hitrosti pri kodiranju podatkov pa naj omogoči kvaliteto predvajanja, ki bo približno enaka CD zapisu.

Zahteva za registracijo znamke se lahko vloži na obrazcu SIPO Z-1,

vir:uil-sipo.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar